Kontakt

Przełammy lody

Pixterior.com studio fotografii produktowej

adres: 43-300 Bielsko-Biała, Franciszka Kamińskiego 19 pokój 10

 

email: info@pixterior.com

telefon: +48 600 677 647

 

Absolutico sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS: 0000544072

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 10.000 PLN, opłacony w całości.

NIP: 5472153073, REGON:360802670