Współpraca z farmą motyli

Usługi dodatkowe

Studio fotograficzne Pixterior, współpracuje z  farmą motyli, która dostarcza niebywałe okazy motyli do sesji modowych i reklamowych, a także do filmów reklamowych.
Pixterior fashion butterfly photo session
Dlaczego farmy motyli?

 

W związku ze zmianami zachodzącymi w środowisku, wspomnianymi w punkcie 2, koniecznym było wprowadzenie środków zaradczych, które zniwelują negatywne skutki owych nieuniknionych działań. W związku z tym otwarto w różnych zakątkach całego świata farmy motyli, które wspierają ich naturalne biotopy, a także wypuszczają zazwyczaj 20% wyhodowanych imagines do środowiska. Warto tu nadmienić, iż w warunkach, gdzie panują tylko prawa natury, średnio ze 100 jaj złożonych przez samicę motyla, postać dorosłą osiąga tylko pięć okazów. W warunkach hodowlanych, statystyka ta sięga 80-90%. Ponadto farmy sprzedające motyle, stają się organizacjami, które mogą utrzymać wielu pracowników. Dzięki temu okoliczna ludność często odchodzi od pierwotnych form zarobkowania, takich jak np. wycinka drzew, na rzecz hodowli motyli.

 

 

Główne zagrożenia dla motyli.

 

Jednym z głównych czynników mających wpływ na wymieranie motyli jest szeroko pojęta gospodarka leśna i rolna. Oprócz masowej wycinki drzew warto dodać intensywne metody upraw oraz stosowanie insektycydów. Bardzo często osoby kupujące np. chleb, nie mają pojęcia, iż poprzez tę transakcję sprzedaży, korzystają z pól uprawnych, na terenach których przebywały dziesiątki tysięcy motyli i rosły ich rośliny żywicielskie. One natomiast, udostępniając nam swoje siedliska bytowania, przypłaciły to swoim życiem. Analogicznie tę sytuację możemy odnieść do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i postępującej urbanizacji. Następstwem wpływu gospodarki na środowisko są także: niewłaściwe kierunki przebiegu sukcesji roślinnej, a także fragmentacja zbiorowisk roślinnych i ich zubożenie gatunkowe co także ma kolosalny wpływ na przetrwanie motyli. 


Czy motyle są zmuszane do pozowania?

 

 

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w zakresie lepidopterologii, osoby zajmujące się hodowlą motyli wiedzą doskonale, które gatunki są bardzo powolne i lubią długo przesiadywać w jednym miejscu. Oczywiście zajęcie to wymaga wprawy i delikatności, dlatego doświadczenie w tej materii jest tutaj niezbędne. 

 

 

Dlaczego motyle na niektórych zdjęciach są postrzępione, poprzecierane?

 

Zjawisko to jest bardzo powszechne w środowisku naturalnym. Motyle uciekając przed drapieżnikami, złymi warunkami atmosferycznymi, często uderzają o różne przeszkody co może wywoływać pewne ubytki w skrzydłach. Owady te są na to przygotowane i mimo takich incydentów dalej są dobrymi lotnikami. Dlatego nawet w warunkach hodowlanych, gdzie mają dostęp do dużych wolier, motyle ocierają się o ich ściany, bądź o umieszczone wewnątrz rośliny. Skrzydła motyli są bardzo kruche, co jest elementem ich systemu obronnego. Gdy ptak poluje na jednego z nich, korzystniej jest, by skrzydło w miejscu dziobnięcia ułamało się, aniżeli było wytrzymałe i pociągnęło za sobą do gardła drapieżnika całego motyla.

Pixterior fashion butterfly photo session
Czy transport motyli jest bezpieczny?

 

Wszystkie farmy wysyłają motyle w stadium rozwojowym jakim jest poczwarka. Charakteryzuje się ona tym, że jest prawie całkowicie zamknięta na świat zewnętrzny, a przez to ich transport jest bezpieczny. Ponadto wysyłane są one w specjalnych pojemnikach utrzymujących odpowiednią wilgotność. 

 

 

Rozwój motyla.

 

 Rozwój motyla możemy podzielić na 4 główne etapy:

- Jajo,

- Gąsienica,

- Poczwarka,

- Postać dorosła (imago).

 

Po otrzymaniu poczwarki z farmy, należy odpowiednio się nią zająć. W ostatnim momencie tego cyklu rozwojowego ważne są: odpowiednia temperatura oraz wilgotność. Każdy gatunek ma nieco odmienne preferencje w tym zakresie, dlatego bardzo ważna jest tutaj wiedza na ten temat i doświadczenie. Dodatkowo warunki te mają wpływ na prawidłowe rozprostowanie skrzydeł motyla po wyjściu z poczwarki. Osobniki gatunków, które nie mają uwstecznionego aparatu gębowego, trzeba odpowiednio nakarmić. Tu także niezbędna jest odpowiednia wiedza, gdyż skłonności względem pożywienia również są rozbieżne.

 

 


Jak odróżnić motyla sztucznego, martwego od żywego?

 

 W dobie obecnej technologii dość trudno odróżnić na zdjęciu prawdziwego motyla od sztucznego, czy też wysuszonego. Najlepszym dowodem jest film z sesji, na którym widać poruszające się owady. 

Jeżeli istnieje podejrzenie, że motyl na zdjęciu jest sztuczny, warto zorientować się jaki przedstawia gatunek. Wtedy warto porównać rysunki skrzydeł ze zdjęciami danej odmiany na stronie popularnonaukowej. Często takie motyle odbiegają od rzeczywistych barw oraz wzorów i są w większości przypadków tworem wyobraźni artysty. Ponadto bardzo ciężko uzyskać fakturę łusek i żyłek na skrzydłach korzystając ze sztucznych materiałów. 

W przypadku gdy mamy do czynienia z motylem spreparowanym, warto zwrócić uwagę na dolne krawędzie przednich skrzydeł, które tworzą idealną linię prostą, prostopadłą do tułowia owada. Żywe okazy zazwyczaj opuszczają delikatnie skrzydła w dół i nie tworzą kątów oraz linii prostych. Niezbitym dowodem jest także sposób w jaki motyl został usadowiony. Jeżeli nie jest po prostu położony na danej powierzchni lub nie został przypięty szpilką, żywy okaz powinien być wczepiony swoimi odnóżami do podłoża na którym siedzi. Wysuszenie okazu w taki sposób jest bardzo trudne i pasujące tylko do jednego układu nachylenia, w związku z tym także to może być wskazówką. Ponadto także w tym przypadku warto odwołać się do zdjęć widniejących w książkach i na stronach popularnonaukowych. 

 

 

Koszty sesji fotograficznej z motylami

 

Przeprowadzenie sesji z motylami jest ostatnim etapem wieńczącym szereg działań związanych z: ponoszeniem wysokich kosztów, pracą wielu ludzi rozłożoną w dalekim horyzoncie czasowym, stosowaniem odpowiednich rozwiązań logistycznych itd. Nawiązanie współpracy z odpowiednimi farmami jest trudne, gdyż wiele z nich podszywa się pod działalność ekologiczną, wpierającą motyle i ich siedliska naturalne, wyłapując jednocześnie dzikie okazy, nie zważając na stawiane deklaracje. Odpowiednia organizacja znaczną część swojej hodowli wypuszcza na wolność, zatrudnia wielu pracowników, chroni i wspiera finansowo tereny szczególnie istotne i niezbędne w celu przetrwania wielu gatunków motyli. Proces rozwoju motyla od jaja do postaci imago trwa od kilku miesięcy do kilku lat, co wynika czasami z kilkukrotnego zimowania poczwarki. Jeszcze przed złożeniem jaj pierwsza praca i trudność (poza oczywiście niezbędnym taborem, zaopatrzeniem w woliery, pożywieniem, roślinami żywicielskimi i wiele innych) związane są z zachęceniem pary motyli do spółkowania. Następne etapy (jajo, gąsienica, poczwarka) wymagają nieustannej opieki, kontroli wilgotności i temperatury powietrza, ochrony przed pasożytami, itp. W celu wysłania poczwarek poza granice kraju, pracownicy farm muszą mieć zapewnione odpowiednie zezwolenia (w zależności od litery prawa obowiązującej w danym państwie), a także pojemniki chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi i utrzymujące odpowiednią wilgotność. Po dostarczeniu przesyłki naszym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków do wyjścia motyla z poczwarki oraz napompowania skrzydeł. Jeżeli okazy nie należą do gatunku charakteryzującego się uwstecznioną ssawką, koniecznie trzeba je nakarmić. Należy zwrócić uwagę na długość życia dorosłego motyla, które trwa średnio dwa tygodnie. W związku z tym cały cykl owych działań jest powielany wielokrotnie w małych odstępach czasu. 

 

Niekiedy cały ten proces ulega znacznemu wydłużeniu w czasie, w związku z tym podejmujemy się także własnej hodowli, co poprawia komfort pracy. Oprócz tych samych trudności, z którymi muszą borykać się farmy, dodatkowym problemem jest brak wyszukanych roślin żywicielskich, które także musieliśmy sprowadzić i hodować. 

Również sposób przewożenia motyli z hodowli do miejsca, w którym odbywa się sesja jest bardzo istotny. Niezbędne wtedy są: odpowiedni sprzęt i zapewnienie dużo wolnej przestrzeni w trakcie jazdy. 

 

Motyl posiada bardzo delikatna strukturę anatomiczną. Szczególnie delikatne są nogi, czułki i łuski na skrzydłach, które po nawet delikatnym dotknięciu mogą się zetrzeć i pozbawić skrzydeł koloru. Dlatego tak istotne są wiedza i doświadczenie podczas sesji. Dzięki temu motyle nie tracą na swoich walorach, a my wiemy jak bezpiecznie je złapać, usadowić (każdy gatunek preferuje pewne kąty nachylenia podłoża oraz jego strukturę, dlatego jesteśmy w stanie w dużej mierze przewidzieć jego zachowanie, oraz to, jak będzie pozował, ułatwienie stanowią także lampy, w świetle których lubią się wygrzewać). Są to najbardziej wymagające modelki, ale z uwagi nie tylko na ich piękno z całą pewnością zasługują na wyjątkowe traktowanie. 

 

Czas, który potrzebujemy do zorganizowania sesji to około półtora tygodnia. Warto jednak pamiętać ile wysiłków i środków wymaga taka usługa. 

 

Lista gatunków motyli jakie możemy dostarczyć do sesji:

 

Motyle neotropikalne:

 

Anaea euyplye

Batus polydamas

Caligo eurilochus

Caligo memnon

Catonephele numulia

Eurytides epidaus

Heliconius atthis

Heliconius cydno

Heliconius doris

Heliconius erato

Heliconius hecale

Heliconius ismenius

Heliconius melpomene

Heliconius numata

Lycorea cleobaea

Morpho peleides

Morpho polyphemus

Mycelia ethusa

Papilio anchisiades

Papilio cresphontes

Papilio polyxenes

Papilio thoas

Parides iphidamas

Parides montezuma

Siproeta epaphus

Siproeta stelenes

Tithorea tarracina

 

Afryka:

 

Charaxes brutus

Charaxes candiope

Charaxes Cithaeron

Charaxes lasti

Charaxes protoclea

Charaxes saturnus

Charaxes varanes

Eggybolis vantilana

Euxanthe wakefieldi

Hypolimnas misippus

Hypolimnas montorenis

Junonia oenone

Papilio constantinus

Papilio Dardanus

Papilio demodocus

Salamis anacardi

 

Filipiny:

 

Cethosia biblis

Doleschalia bisaltide

Hypolimnas bolina

Idea leuconoe

Pachliopta kotzebuea

Papilio lowi

Papilio palinurus

Papilio polytes

Parthenos sylvia sylvia

 

Malezja/Tajlandia:

 

Amathusia phidippus

Athyma perius

Cethosia biblis

Cethosia cyane

Doleschalia bisaltide

Hypolimnas bolina

Idea leuconoe

Kalima inachus

Neptis hylas

Pachliopta kotzebuea

Papilio lowi

Papilio Memnon

Papilio palinurus

Papilio polytes

Parthenos sylvia sylvia

Parthenos sylvia violaceae

Precis atlites

Precis lemonias

Tancia julii

Tirumala septentrionis

Vindula dejone

 

Pawice:

 

Argema mimosae

Gonimbrasia zambesina

Melanocera menippe

 

Dodatkowo (oferta będzie poszerzana):

 

Adelpha cytherea

Archaeoprepona demophon

Argema mimosae

Attacus atlas

Attacus lorquini

Battus bellus

Caligo atreus

Caligo Bellerophon

Caligo illioneus

Catonephele numilia

Colobura dirce

Dolleschalia bisaltide 

Dryas julia

Graphium agamemnon

Hamadryas feronia

Hebomoia glaucippe

Morpho helenor carillensis

Myscelia cyaniris

Parides arcas

Smyna blomfildia

Tithorea harmonia

 

Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów sesji fotograficznej z motylami.

Współpraca B2B z agencjami reklamy

Jeśli jesteś przedstawicielem agencji reklamowej i szukasz stabilnego partnera, wspierającego Cię w tworzeniu contentu fotograficznego i kompletnej oferty fotograficznej dla Twojego klienta, dołącz do naszego Programu Partnerskiego. Oferujemy prowizyjne usługi bezpośrednio dla Waszych klientów jak i wersję usługi “white label” z Waszą marką.